Chủ trọ Đà Nẵng miễn giảm tiền thuê, chia sẻ từng bữa cơm với công nhân

Nhiều chủ trọ Đà Nẵng miễn giảm tiền thuê, chia sẻ từng bữa cơm với công nhân. Ảnh: TT
Nhiều chủ trọ Đà Nẵng miễn giảm tiền thuê, chia sẻ từng bữa cơm với công nhân. Ảnh: TT
Nhiều chủ trọ Đà Nẵng miễn giảm tiền thuê, chia sẻ từng bữa cơm với công nhân. Ảnh: TT
Lên top