Chủ nhà trọ nghĩa tình

Bà Phù Nhật Phượng (bên trái) đang phát nước sát khuẩn và phần ăn chay cho công nhân ở trọ. Ảnh: Đức Long
Bà Phù Nhật Phượng (bên trái) đang phát nước sát khuẩn và phần ăn chay cho công nhân ở trọ. Ảnh: Đức Long
Bà Phù Nhật Phượng (bên trái) đang phát nước sát khuẩn và phần ăn chay cho công nhân ở trọ. Ảnh: Đức Long
Lên top