Chống dịch xong, y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng hiến máu cho bệnh nhân

Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng hiến máu cho chính bệnh nhân của mình sau thời gian đi chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng hiến máu cho chính bệnh nhân của mình sau thời gian đi chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng hiến máu cho chính bệnh nhân của mình sau thời gian đi chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top