Chốn sưởi ấm trẻ có hoàn cảnh cơ nhỡ

Sư cô Thích Nữ Minh Tịnh, Trú trì chùa Quang Châu (TP Đà Nẵng). Ảnh Thanh Trang.
Sư cô Thích Nữ Minh Tịnh, Trú trì chùa Quang Châu (TP Đà Nẵng). Ảnh Thanh Trang.
Sư cô Thích Nữ Minh Tịnh, Trú trì chùa Quang Châu (TP Đà Nẵng). Ảnh Thanh Trang.
Lên top