Chợ thực phẩm 0 đồng

Mỗi ngày, quầy thực phẩm 0 đồng sẽ chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ cho 100 người dân trên địa bàn phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). 
Ảnh: Mai Hương
Mỗi ngày, quầy thực phẩm 0 đồng sẽ chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ cho 100 người dân trên địa bàn phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Ảnh: Mai Hương
Mỗi ngày, quầy thực phẩm 0 đồng sẽ chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ cho 100 người dân trên địa bàn phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Ảnh: Mai Hương
Lên top