Chiến sĩ đặc công hơn 20 năm tìm hài cốt đồng đội

Cựu chiến binh Trần Sông Thao đã nhận được nhiều bằng khen từ cấp Trung ương đến địa phương.
Cựu chiến binh Trần Sông Thao đã nhận được nhiều bằng khen từ cấp Trung ương đến địa phương.
Cựu chiến binh Trần Sông Thao đã nhận được nhiều bằng khen từ cấp Trung ương đến địa phương.
Lên top