Chiếc xe tuyên truyền lưu động độc đáo tại thị xã Sa Pa

Anh Nguyễn Thái Phong - công chức Văn hóa xã hội phường Hàm Rồng (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) bên cạnh chiếc xe tuyên truyền lưu động độc đáo của mình. Ảnh: HH
Anh Nguyễn Thái Phong - công chức Văn hóa xã hội phường Hàm Rồng (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) bên cạnh chiếc xe tuyên truyền lưu động độc đáo của mình. Ảnh: HH
Anh Nguyễn Thái Phong - công chức Văn hóa xã hội phường Hàm Rồng (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) bên cạnh chiếc xe tuyên truyền lưu động độc đáo của mình. Ảnh: HH
Lên top