Chàng trai mồ côi ra sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Hội trưởng Hội Thiện nguyện Hương Sen, anh Đào Kim Long (góc ngoài cùng bên trái) trong một lần làm thiện nguyện, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn (Ảnh chụp năm 2020).
Hội trưởng Hội Thiện nguyện Hương Sen, anh Đào Kim Long (góc ngoài cùng bên trái) trong một lần làm thiện nguyện, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn (Ảnh chụp năm 2020).
Hội trưởng Hội Thiện nguyện Hương Sen, anh Đào Kim Long (góc ngoài cùng bên trái) trong một lần làm thiện nguyện, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn (Ảnh chụp năm 2020).
Lên top