Chàng kỹ sư trẻ và chiếc máy diệt khuẩn

Chức năng của máy “Dũng sĩ diệt khuẩn” khiến nhiều người an tâm, tránh tình trạng lây nhiễm chéo nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang lây lan mạnh. Ảnh: Thanh Chung
Chức năng của máy “Dũng sĩ diệt khuẩn” khiến nhiều người an tâm, tránh tình trạng lây nhiễm chéo nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang lây lan mạnh. Ảnh: Thanh Chung
Chức năng của máy “Dũng sĩ diệt khuẩn” khiến nhiều người an tâm, tránh tình trạng lây nhiễm chéo nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang lây lan mạnh. Ảnh: Thanh Chung
Lên top