Cha đẻ các thiết bị hỗ trợ bệnh nhân, đội ngũ tuyến đầu chống COVID-19

PGS. Phan Trung Nghĩa - người có nhiều nghiên cứu, sáng chế các sản phẩm hạn chế tối đa sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Tô Thế
PGS. Phan Trung Nghĩa - người có nhiều nghiên cứu, sáng chế các sản phẩm hạn chế tối đa sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Tô Thế
PGS. Phan Trung Nghĩa - người có nhiều nghiên cứu, sáng chế các sản phẩm hạn chế tối đa sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Lên top