Cầu BOT của nông dân miễn phí cho dân nghèo

Cây cầu 23 tuổi của hai lão nông hoàn thành sứ mệnh. Ảnh: Thanh Chung
Cây cầu 23 tuổi của hai lão nông hoàn thành sứ mệnh. Ảnh: Thanh Chung
Cây cầu 23 tuổi của hai lão nông hoàn thành sứ mệnh. Ảnh: Thanh Chung
Lên top