Cán bộ cấp căn cước công dân xuyên đêm thực hiện "nhiệm vụ kép"

Lên top