“Cái tâm hướng thiện thì sẽ nghĩ ra cách”

Chị Châu Thị Đẹp (cô Ba Cơ) nhận gạo của mạnh thường quân phát cho người nghèo trong xã. Ảnh: S.H
Chị Châu Thị Đẹp (cô Ba Cơ) nhận gạo của mạnh thường quân phát cho người nghèo trong xã. Ảnh: S.H
Chị Châu Thị Đẹp (cô Ba Cơ) nhận gạo của mạnh thường quân phát cho người nghèo trong xã. Ảnh: S.H
Lên top