Các trường đại học cùng san sẻ yêu thương, vượt qua COVID-19

Các trường đại học cùng san sẻ yêu thương vượt qua COVID-19. Ảnh: ĐHL
Các trường đại học cùng san sẻ yêu thương vượt qua COVID-19. Ảnh: ĐHL
Các trường đại học cùng san sẻ yêu thương vượt qua COVID-19. Ảnh: ĐHL
Lên top