Các lão thành cách mạng: "Nếu còn trẻ, tôi sẽ lên tuyến đầu"

Hy sinh cả tuổi xuân cho đất nước nhưng hễ quê hương cần, cụ Ngự vẫn xung phong lên tuyến đầu. Ảnh: Thuỳ
Hy sinh cả tuổi xuân cho đất nước nhưng hễ quê hương cần, cụ Ngự vẫn xung phong lên tuyến đầu. Ảnh: Thuỳ
Hy sinh cả tuổi xuân cho đất nước nhưng hễ quê hương cần, cụ Ngự vẫn xung phong lên tuyến đầu. Ảnh: Thuỳ
Lên top