Bước chân thầm lặng của người cựu chiến binh hơn 80 tuổi

Ông Lê Quang Núi cùng cán bộ địa phương đi trên cây cầu mới do chính ông đứng ra vận động kinh phí để làm. Ảnh: N.A
Ông Lê Quang Núi cùng cán bộ địa phương đi trên cây cầu mới do chính ông đứng ra vận động kinh phí để làm. Ảnh: N.A
Ông Lê Quang Núi cùng cán bộ địa phương đi trên cây cầu mới do chính ông đứng ra vận động kinh phí để làm. Ảnh: N.A
Lên top