Bí thư Chi bộ 9X người Mông và khát vọng giúp dân làm giàu trên quê hương

Vàng A Tùng và khát vọng làm giàu trên chính quê hương. Ảnh: NVCC
Vàng A Tùng và khát vọng làm giàu trên chính quê hương. Ảnh: NVCC
Vàng A Tùng và khát vọng làm giàu trên chính quê hương. Ảnh: NVCC
Lên top