Bệnh nhân nghèo ấm lòng với những chuyến xe nghĩa tình

Bệnh nhân nghèo ấm lòng với những chuyến xe nghĩa tình. Ảnh: TT
Bệnh nhân nghèo ấm lòng với những chuyến xe nghĩa tình. Ảnh: TT
Bệnh nhân nghèo ấm lòng với những chuyến xe nghĩa tình. Ảnh: TT
Lên top