"Bệnh nhân 687" đồng hành cùng Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Lên top