Bất ngờ lên cơn “động kinh”, được người đi đường giúp đỡ kịp thời

Cùng lao vào cứu giúp nạn nhân. Ảnh: K.Q
Cùng lao vào cứu giúp nạn nhân. Ảnh: K.Q
Cùng lao vào cứu giúp nạn nhân. Ảnh: K.Q
Lên top