“Bánh chưng tình thương” tặng người lao động nghèo

Các bạn trẻ Đà Nẵng gói “Bánh chưng tình thương” tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT
Các bạn trẻ Đà Nẵng gói “Bánh chưng tình thương” tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT
Các bạn trẻ Đà Nẵng gói “Bánh chưng tình thương” tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT
Lên top