Bạn trẻ Đà Nẵng giữ xe dịp Tết, lấy phí “tuỳ tâm” gây quỹ từ thiện

Bạn trẻ Đà Nẵng giữ xe dịp Tết, lấy phí “tuỳ tâm” gây quỹ từ thiện. Ảnh: TT
Bạn trẻ Đà Nẵng giữ xe dịp Tết, lấy phí “tuỳ tâm” gây quỹ từ thiện. Ảnh: TT
Bạn trẻ Đà Nẵng giữ xe dịp Tết, lấy phí “tuỳ tâm” gây quỹ từ thiện. Ảnh: TT
Lên top