Bạn của người nghèo vùng sâu

Trẻ nhỏ vui mừng bên bà Phan Kim Nhẹ khi có cầu đến trường. Ảnh: Sở Hạ
Trẻ nhỏ vui mừng bên bà Phan Kim Nhẹ khi có cầu đến trường. Ảnh: Sở Hạ
Trẻ nhỏ vui mừng bên bà Phan Kim Nhẹ khi có cầu đến trường. Ảnh: Sở Hạ
Lên top