Bác sĩ người Chăm tham gia điều trị COVID-19 trong Tháng Ramadan

Lên top