Bác sĩ mang lửa đam mê đến giảng đường đại học

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Phước Nguyên. Ảnh Trương Thanh Liêm.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Phước Nguyên. Ảnh Trương Thanh Liêm.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Phước Nguyên. Ảnh Trương Thanh Liêm.
Lên top