Bác sĩ hội chẩn trực tuyến, khám dị tật bẩm sinh cho trẻ miền Trung

Bác sĩ Ý hội chẩn trực tuyến, khám dị tật bẩm sinh cho trẻ miền Trung. Ảnh: TT
Bác sĩ Ý hội chẩn trực tuyến, khám dị tật bẩm sinh cho trẻ miền Trung. Ảnh: TT
Bác sĩ Ý hội chẩn trực tuyến, khám dị tật bẩm sinh cho trẻ miền Trung. Ảnh: TT
Lên top