Bác sĩ giấu tên ủng hộ viện phí cho sản phụ nghèo

Ngoài số tiền nộp viện phí ban đầu, nữ sản phụ nghèo còn nhận được quà hỗ trợ của các y bác sĩ. Ảnh: TT.
Ngoài số tiền nộp viện phí ban đầu, nữ sản phụ nghèo còn nhận được quà hỗ trợ của các y bác sĩ. Ảnh: TT.
Ngoài số tiền nộp viện phí ban đầu, nữ sản phụ nghèo còn nhận được quà hỗ trợ của các y bác sĩ. Ảnh: TT.
Lên top