Bác sĩ đi hát, quyên góp cho bệnh nhân nghèo

4 y bác sĩ đến từ 4 bệnh viện khác nhau cùng đứng chung sân khấu để góp lời ca, kêu gọi ủng hộ tiền cơm cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Thuỳ Trang
4 y bác sĩ đến từ 4 bệnh viện khác nhau cùng đứng chung sân khấu để góp lời ca, kêu gọi ủng hộ tiền cơm cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Thuỳ Trang
4 y bác sĩ đến từ 4 bệnh viện khác nhau cùng đứng chung sân khấu để góp lời ca, kêu gọi ủng hộ tiền cơm cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top