Bác sĩ chế tạo robot bảo hộ đồng nghiệp

Bác sĩ Lê Ngọc Lâm đang điều khiển robot. Ảnh: Lục tùng
Bác sĩ Lê Ngọc Lâm đang điều khiển robot. Ảnh: Lục tùng
Bác sĩ Lê Ngọc Lâm đang điều khiển robot. Ảnh: Lục tùng
Lên top