Bà cụ còng "gùi nước về bản" ở Hà Giang nhận thêm niềm vui từ cộng đồng

Những người phụ nữ còng lưng cõng bồn nước về nhà. Ảnh từ chương trình "Gùi nước về bản".
Những người phụ nữ còng lưng cõng bồn nước về nhà. Ảnh từ chương trình "Gùi nước về bản".
Những người phụ nữ còng lưng cõng bồn nước về nhà. Ảnh từ chương trình "Gùi nước về bản".
Lên top