Bà chủ trọ tốt bụng: "Dịch có kéo dài 6 tháng, tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ"

Bà Nguyễn Thị Hoà - Bà chủ nhà trọ vui tính và tốt bụng. Ảnh: NVCC
Bà Nguyễn Thị Hoà - Bà chủ nhà trọ vui tính và tốt bụng. Ảnh: NVCC
Bà Nguyễn Thị Hoà - Bà chủ nhà trọ vui tính và tốt bụng. Ảnh: NVCC
Lên top