Bà chủ tiệm gạo không cho khách mua nhiều!

Bà Bùi Thị Hồng - chủ tiệm gạo “ngược đời” tại Đà Nẵng. Ảnh: PV
Bà Bùi Thị Hồng - chủ tiệm gạo “ngược đời” tại Đà Nẵng. Ảnh: PV
Bà Bùi Thị Hồng - chủ tiệm gạo “ngược đời” tại Đà Nẵng. Ảnh: PV
Lên top