Bà bí thư chi bộ tận tụy

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (thứ hai, phải qua). Ảnh: X.H
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (thứ hai, phải qua). Ảnh: X.H
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (thứ hai, phải qua). Ảnh: X.H
Lên top