Ăn nghỉ, trực 24/24 tại phòng thu thanh, đưa tin về COVID-19 đến người dân

Phát thanh viên túc trực, đưa tin về tình hình dịch COVID-19 đến người dân
Phát thanh viên túc trực, đưa tin về tình hình dịch COVID-19 đến người dân
Phát thanh viên túc trực, đưa tin về tình hình dịch COVID-19 đến người dân
Lên top