Ấm lòng với hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở Hà Tĩnh

Nhóm tình nguyện trao tặng những suất cơm tới các bệnh nhân nghèo. Ảnh: NV
Nhóm tình nguyện trao tặng những suất cơm tới các bệnh nhân nghèo. Ảnh: NV
Nhóm tình nguyện trao tặng những suất cơm tới các bệnh nhân nghèo. Ảnh: NV
Lên top