Ấm áp tủ quần áo miễn phí cho bà con dân tộc ở Sapa

Bà con dân tộc đến lấy quần áo ở tủ quần áo miễn phí phường Ô Quý Hồ, TX Sapa. Ảnh: Hương Mai
Bà con dân tộc đến lấy quần áo ở tủ quần áo miễn phí phường Ô Quý Hồ, TX Sapa. Ảnh: Hương Mai
Bà con dân tộc đến lấy quần áo ở tủ quần áo miễn phí phường Ô Quý Hồ, TX Sapa. Ảnh: Hương Mai
Lên top