Ấm áp “Tủ mì 0 đồng” cho học sinh, người dân khó khăn vùng biên giới

Những ổ mì "0 đồng" và những phần xôi đã được đoàn thanh niên, chiến sĩ biên phòng trao tặng cho những học sinh, người khó khăn ở vùng biên giới huyện A Lưới. Ảnh: VT.
Những ổ mì "0 đồng" và những phần xôi đã được đoàn thanh niên, chiến sĩ biên phòng trao tặng cho những học sinh, người khó khăn ở vùng biên giới huyện A Lưới. Ảnh: VT.
Những ổ mì "0 đồng" và những phần xôi đã được đoàn thanh niên, chiến sĩ biên phòng trao tặng cho những học sinh, người khó khăn ở vùng biên giới huyện A Lưới. Ảnh: VT.
Lên top