7 năm đến từng ngõ, gõ từng nhà làm công tác dân vận

Tấm gương làm công tác dân vận khéo Mai Thị Xanh. Ảnh: L.N
Tấm gương làm công tác dân vận khéo Mai Thị Xanh. Ảnh: L.N
Tấm gương làm công tác dân vận khéo Mai Thị Xanh. Ảnh: L.N
Lên top