600 suất quà hỗ trợ người cao tuổi Hà Nội gặp khó khăn do dịch COVID-19

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trao quà cho người cao tuổi
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trao quà cho người cao tuổi
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trao quà cho người cao tuổi
Lên top