6 gia đình ở Đà Nẵng hiến máu cứu người: Cho đi không cần nhận lại

Đà Nẵng tôn vinh những gia đình hiến máu cứu người. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tôn vinh những gia đình hiến máu cứu người. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tôn vinh những gia đình hiến máu cứu người. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top