58 y bác sĩ "ngược đường", xông pha vào tâm dịch Đà Nẵng

58 y bác sĩ "ngược đường", xông pha vào tâm dịch Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
58 y bác sĩ "ngược đường", xông pha vào tâm dịch Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
58 y bác sĩ "ngược đường", xông pha vào tâm dịch Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top