50 y bác sĩ ở Đà Nẵng lên đường "tiếp sức" cho TPHCM

Các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng lên đường hỗ trợ TPHCM phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng lên đường hỗ trợ TPHCM phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng lên đường hỗ trợ TPHCM phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top