37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế vào "tác chiến" cùng anh em Đà Nẵng

37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế vào "tác chiến" cùng anh em Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế vào "tác chiến" cùng anh em Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế vào "tác chiến" cùng anh em Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top