3 nam sinh lớp 8 cứu bạn bị đuối nước: Dũng cảm, có kỹ năng và kèm may mắn

3 học sinh được tuyên dương vì hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Ảnh: Hưng Thơ.
3 học sinh được tuyên dương vì hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Ảnh: Hưng Thơ.
3 học sinh được tuyên dương vì hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top