21 năm làm thiện nguyện của một công dân Thủ đô ưu tú

Năm 2019, bà Bính vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt“. Năm nay, bà là 1 trong 9 đề cử công dân Thủ đô ưu tú.
Năm 2019, bà Bính vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt“. Năm nay, bà là 1 trong 9 đề cử công dân Thủ đô ưu tú.
Năm 2019, bà Bính vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt“. Năm nay, bà là 1 trong 9 đề cử công dân Thủ đô ưu tú.
Lên top