15 nhân viên vận chuyển 115 Đà Nẵng chi viện TPHCM chống dịch

15 chiến binh vận chuyển 115 Đà Nẵng chi viện TPHCM chống dịch. Ảnh: TT
15 chiến binh vận chuyển 115 Đà Nẵng chi viện TPHCM chống dịch. Ảnh: TT
15 chiến binh vận chuyển 115 Đà Nẵng chi viện TPHCM chống dịch. Ảnh: TT
Lên top