15 năm hết lòng với những bệnh nhân đặc biệt

Bác sĩ Trang (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) được khen thưởng trong Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang lần thứ X (2020-2025). Ảnh: Lý Oanh
Bác sĩ Trang (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) được khen thưởng trong Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang lần thứ X (2020-2025). Ảnh: Lý Oanh
Bác sĩ Trang (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) được khen thưởng trong Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang lần thứ X (2020-2025). Ảnh: Lý Oanh
Lên top