11 cụ bà trung tâm bảo trợ xã hội góp tiền dưỡng già phòng chống dịch

Ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau dìu cụ Nguyễn Thị Mười. ảnh: Nhật Hồ
Ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau dìu cụ Nguyễn Thị Mười. ảnh: Nhật Hồ
Ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau dìu cụ Nguyễn Thị Mười. ảnh: Nhật Hồ
Lên top