10 năm tích góp 2.000 cuốn sách mở thư viện miễn phí

Thư viện sách miễn phí. Ảnh: Tô Thế
Thư viện sách miễn phí. Ảnh: Tô Thế
Thư viện sách miễn phí. Ảnh: Tô Thế
Lên top