10 năm chia khó với bệnh nhân xóm chạy thận

Chị Nguyễn Phương Hoa cùng khuân vác những thùng mì tôm hỗ trợ các bệnh nhân xóm chạy thận. Ảnh: Vương Đông
Chị Nguyễn Phương Hoa cùng khuân vác những thùng mì tôm hỗ trợ các bệnh nhân xóm chạy thận. Ảnh: Vương Đông
Chị Nguyễn Phương Hoa cùng khuân vác những thùng mì tôm hỗ trợ các bệnh nhân xóm chạy thận. Ảnh: Vương Đông
Lên top